Alle boeken te bestellen als luisterboek en als e-book

'wegleesboeken': gewone dagelijkse dingen in letters

 

 

storm

zwelt aan

laat twijgen buigen

knotwilg, stoer, robuust

trotseert

 

rond

vele meters

geeft geen krimp

soms een kreun

blijft onverveert