Cobi Oosterling

Alle boeken te bestellen als luisterboek en als e-book

over gewone mensen die ongewone dingen doen

storm zwelt aan

laat twijgen buigen

knotwilg, stoer, robuust

trotseert

Haar omvang

geeft geen krimp

soms een kreun

blijft onverveert

Als een knotwilg

trotseer ik een storm

stoer en robuust

Als ze aanzwelt

maak ik een buiging

steun en kreun

maar blijf staan.

Haar herinnering

bewaar ik

in de rimpels

van mijn bast